Respecting Horoscope - I Love What You Do For Rebe.

Nytt golv

När det kom till att reparera golvet så var det en sak som vi på företaget behövde göra och det var vår entre. Den hade gått sönder under flera år men vi hade inte tänkt på att göra om den först efter att den riktigt gick sönder. Det vi hittade var ett golv som passade oss utmärkt och det var ett utvalt golv som inte var kakel men var av terrazzo och det var en högre klass på än det första vi hade tänkt. Det var första var att vi skulle välja mönster samt hur vi skulle lägga upp betalningen och när allt detta var klart så var det bara för företaget som skulle hjälpa oss att köra igång och det tog en månad under den byggnationen och efteråt hade vi ett första klassigt entre plan för kunder.